Menu

Gebruiksvoorwaarden

Overzicht

Reislogger is een webapplicatie waar je een online reisdagboek kunt bijhouden, om zo je familie en vrienden op de hoogte te houden van je belevenissen in het buitenland. Nadat je je hebt geregistreerd, wordt je persoonlijke reisblog aangemaakt en gehost op onze servers. Door in te loggen op het beheergedeelte kun je de inhoud en het uiterlijk van je reisblog beheren en bewerken. Het gebruik van Reislogger is helemaal gratis, en er zijn geen limieten op het aantal reisverhalen, foto's en video's dat je kunt publiceren.

Zorg ervoor dat je deze gebruiksvoorwaarden goed doorleest, begrijpt en accepteert, voordat je je registreert bij Reislogger.

Jouw verantwoordelijkheden

Activiteiten die in strijd zijn met deze regels, of andere vormen van misbruik van het systeem, kunnen leiden tot verwijdering van je account.

Auteursrecht

Je publicaties op Reislogger (zoals reisverhalen, foto's en video's) worden online geplaatst onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Dit betekent dat je alle auteursrechten op je eigen werk behoudt. Anderen mogen jouw werk gebruiken/kopiëren, op voorwaarde dat ze jouw werk ook aan jou toeschrijven, en jouw werk slechts voor niet-commerciële doeleinden gebruiken.

Je geeft Reislogger het niet-exclusieve recht om jouw inhoud te publiceren op de website van Reislogger en daaraan gerelateerde kanalen. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw inhoud/account van het systeem te verwijderen.

Privacy

De principes:

Advertenties

Er kunnen advertenties op je reisblog worden getoond. Op deze manier blijft Reislogger gratis. Je hebt de mogelijkheid om alle advertenties van je reisblog te verwijderen door je reisblog te upgraden naar een betaald account.

Beperkte garantie

Reislogger kan geen garantie bieden met betrekking tot de uptime van de service. Reislogger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data ten gevolge van technische fouten of storingen.

Service/account aanpassingen/beeindiging

Reislogger heeft het alleenrecht op veranderingen, aanpassingen, verwijdering, verbetering of beëindiging van ieder aspect van de website en de service, tijdelijk of permanent, op ieder tijdstip en zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Reislogger is in geen geval aansprakelijk voor een dergelijke verandering, aanpassing, verwijdering, verbetering of beëindiging.

Reislogger heeft het recht om (1) inhoud te weigeren of te verwijderen die het beleid schaadt of die op welke manier dan ook schadelijk of aanstootgevend is, of (2) ieder individu of entiteit om welke reden dan ook de toegang toe en het gebruik van de website te verbieden.

Wijzigingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden zonder algemene aankondiging. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit document regelmatig te bekijken. Door deze service te blijven gebruiken, ga je akkoord met de wijzigingen.